Dzisiejsza data:

kalendarium

1194 - po śmierci ojca rządy regencyjne w księstwie krakowskim sprawowali w jego imieniu matka Helena, biskup Pełka i wojewoda Mikołaj
1199/1200 - wskutek podziału ojcowizny przypadła mu ziemia sandomierska
1207 - ożeniony z Grzymisławą, córką Ingwara, księcia łuckiego
1207 - otrzymał bullę protekcyjną od papieża Innocentego III
1210 - uczestnik zjazdu w Borzykowej
1215 - uczestnik zjazdu w Wolborzu
1217 - zawarł przymierze z Henrykiem Brodatym
1223 - uczestniczył w krucjacie książąt polskich do Prus
1225 - utrzymał tron krakowski wobec najazdu Henryka I Brodatego