Dzisiejsza data:

Lotario de' Conti di Segni

(około 1160 Anagni (Włochy) – 16 lipca 1216 Perugia (Włochy))

papież

rodzina

syn Trazymunda z rodziny hrabiów Segni

biogram

           Był kontynuatorem polityki supremacji papieskiej Grzegorza VII. Jeden z najbardziej skutecznych w działaniu papieży średniowiecznych, był jednym z inicjatorów IV krucjaty, popierał walkę przeciw albigensom, katarom oraz Maurom i nadbałtyckim ludom pogańskim.
           W Polsce ingerował w spór między Władysławem Laskonogim a arcybiskupem Henrykiem Kietliczem, wspierał dążenia Kościoła polskiego do autonomii i wprowadzenia reform gregoriańskich.
           W czasie IV Soboru Laterańskiego w obradach wzięła udział delegacja polskich purpuratów z arcybiskupem gnieźnieńskim Henrykiem Kietliczem na czele. W skład grupy polskich ojców soborowych weszli ponadto: biskup krakowski Wincenty Kadłubek, biskup włocławski Barth, biskup wrocławski Wawrzyniec i ordynariusz lubuski również Wawrzyniec. Biskupi po powrocie do Polski wcielali w życie reformy gregoriańskie, dotyczące dyscypliny kościelnej oraz uwolnienia Kościoła spod władzy świeckiej.

kalendarium

1190 - otrzymał godność kardynalską
1198 I 8 - został wybrany papieżem
1215 - zwołał IV Sobór Laterański

źródła

Catholic Encyclopedia – dostęp 2013.01.10

Rudolf Fischer-Wollpert; Leksykon papieży, Kraków, 1996

Michał Gryczyński: Leksykon papieży, Katowice,2007