Dzisiejsza data:

(między 1185 a 1195 - między 14 czerwca a 24 grudnia 1258, możliwe, że 8 listopada 1258)

księżniczka ruska, księżna krakowska

rodzina

córka Ingwara, księcia łuckiego, z dynastii Rurykowiczów, i nieznanej z imienia jego żony
żona Leszka Białego, księcia krakowskiego
matka:

            Salomei (1212 – 1268)

            Bolesława Wstydliwego

biogram

           Po zabójstwie męża sprawowała przez wiele lat rządy regencyjne w imieniu małoletniego syna Bolesława. Była blisko związana z klasztorem franciszkanów w Zawichoście, którego była dobrodziejką.
           Pochowana najprawdopodobniej w klasztorze franciszkanów w Zawichoście.

kalendarium

1207 - wyszła za mąż za Leszka Białego
1227 XI 23 - 1228 V 5 - regentka krakowsko - sandomierska
1228 V - 1229, 1232, 1232 - 1239 - regentka sandomierska
1229 - potwierdziła osobiście nadanie targu w Kochowie dla klasztoru w Czerwińsku
1230 XI 18 - przy moście na rzece Radomierzy uznała nadanie rycerza Jakuba na rzecz klasztoru miechowskiego
1233 - wraz z synem była więziona przez Konrada Mazowieckiego najpierw w Czersku, a potem w Sieciechowie nad Wisłą
1257 VI 5 - uczestniczyła w Koperni wraz z Kingą przy wystawianiu przywileju lokacyjnego Krakowa przez Bolesława Wstydliwego

źródła

Jasiński Kazimierz, Rodowód Piastów małopolskich i kujawskich, Poznań-Wrocław 2001