Dzisiejsza data:

Przedstawiamy tu wsie, jurydyki, przedmieścia i podziały dawnego i obecnego Krakowa.