Dzisiejsza data:

Karol Józef Franciszek von Auersperg

(21 października 1850 Wiedeń – 8 grudnia 1822 Geschwendt)

austriacki wojskowy 

rodzina

hrabia, późniejszy książę Auersperg

syn Karola von Auersperga i Marii von Trautson

w 1776 roku poślubił: Maria Josepha księżna von Lobkowitz

biogram

           Wstąpił do armii austriackiej jako kadet, jako dowódca swojego pułku brał udział w wojnach z Turkami. Wyróżniony za zdobycie twierdzy Nowa Orszowa nad Dunajem. W czasie powstania kościuszkowskiego zajmował ziemie polskie, między innymi Sandomierz i okolice.

           Jako komisarz pełnomocny cesarza przybył do Krakowa dla odebrania homagium od delegatów stanów Galicji Zachodniej. Uroczystość złożenia hołdu z wielką pompą odbyła się w kościele Mariackim, scena uroczystego pochodu orszaku księcia Karola przez Rynek Główny uwieczniona została przez Michała Stachowicza na obrazie Pochód orszaku księcia Karola Auersperga z pałacu Spiskiego do kościoła Mariackiego 17.8.1796.

           Uczestniczył w wojnie austriacko-francuskiej, był feldmarszałkiem i dowodził Korpusem Rezerwowym. Był odpowiedzialny za mosty na Dunaju na Taborze na wschodnim krańcu Wiednia, które miał zburzyć, aby nie wpadły nienaruszone w ręce Francuzów. Francuscy marszałkowie Murat, Lannes i inni podstępem wdarli się i zdobyli główny most i znaczną część Korpusu Rezerwowego. Auersperg stanął przed sądem wojennym, został skazany za zaniedbania i pozbawiony rangi i zaszczytów. Po ułaskawieniu został na emeryturze.

           Był szambelanem cesarskim i tajnym radcą dworu Franciszka II Habsburga, odznaczony najwyższym orderem wojskowym Orderem Marii Teresy, kawaler orderu Złotego Runa. Wielbiciel muzyki i patron artystów, otaczał opieką między innymi Wolfganga Mozarta.

kalendarium 

1778 VII 19 – major

1788-1789 – brał udział w wojnie austriacko-tureckiej

1789 – wyróżniony za zdobycie Nowej Orszowej

1790 – otrzymał Order Wojskowy Marii Teresy

1790 – generał major

1794 VI/VII – zajął ziemię sandomierską

1795 – feldmarszałek

1796 – otrzymał Order Złotego Runa

1796 VIII 9 – jako komisarz pełnomocny cesarza austriackiego uroczyście wjechał do Krakowa

1796 VIII 17 – w kościele Mariackim przyjął uroczyste homagium od mieszkańców Galicji Zachodniej oraz przysięgę wierności cesarzowi Franciszkowi II

1796 VIII 23 – wyjechał do Wiednia

1801-1806 – pułkownik-właściciel Pułku Piechoty nr 24

1805 - brał udział w wojnie austriacko-francuskiej

1805 XI 13 – oddał most w Wiedniu w ręce Francuzów 

1806 - za zaniedbania stanął przed sądem wojennym

1812 – został ułaskawiony

źródła:

Janina Bieniarzówna, Jan M. Małecki, Dzieje Krakowa, t. 3, Kraków 1979

Kronika Krakowa, Warszawa 1996

https://www.napoleon-series.org/research/biographies/Austria/AustrianGenerals/c_AustrianGeneralsA.html#A30 dostęp 15.04.2011

https://www.britishmuseum.org/collection/term/BIOG222908 dostęp 15.04.2011