Dzisiejsza data:

Karol von Auersperg

(17 lutego 1720 Wiedeń – 2 października 1800 Losenstein)

wysłannik cesarski, komisarz pełnomocny Austrii, książę ziębicki

rodzina

najstarszy syn Heinricha Josefa Johanna von Auersperga (1697–1783), austriacki dostojnik państwowy, książę ziębicki w latach 1713-1783, gubernator Galicji w latach 1774-1780, i księżniczki Marii Dominiki Magdaleny von und zu Liechtenstein (1698-1724) 

poślubił Marię Josefę Antoninę von Trautson (1724-1792), córkę księcia Johanna Wilhelma von Trautson (1700–1775) i Marii Franciszki von Mansfeld zu Vorderort (von Falkenstein) (1707–1743) 

dzieci:

Henryk (1748-1750)

Wilhelm (1749–1822) 

Karol (1750-1822)

Józef (1756-1758)

Giovanni (1758-1759)

Antonio (1759-1767)

biogram

           Był cesarskim tajnym radcą i komornikiem. Posiadał również dziedziczne urzędy w Krainie. Otrzymał Order Złotego Runa. Ożenił się z Marią von Trautson, żona wniosła mu dobra Vlašim koło Benešova w Czechach.

           Sprzedał księstwo ziębickie wraz z okręgiem Ząbkowic za 450 000 guldenów wiedeńskich, czyli 300 000 talarów, królowi pruskiemu Fryderykowi Wilhelmowi II. Z otrzymanych pieniędzy książę utworzył fideikomis pieniężny. W nagrodę za sprzedaż księstwa ziębickiego cesarz Leopold II podwyższył jego majątek Gotschee w Krainie (obecnie Kočevje w Słowenii) do rangi księstwa. 

kalendarium

1744 V 31 – poślubił w Wiedniu Marię Josefę Antoninę von Trautson

1783 – 1791 – był księciem ziębickim

1791 - sprzedał księstwo ziębickie królowi pruskiemu Fryderykowi Wilhelmowi II

1791 X 14 – podpisano kontrakt sprzedaży we Wrocławiu

1791 X 18 – podpisano kontrakt w Wiedniu

1791 X 21 – nastąpiła realizacja kontraktu

1791 XI 11 – cesarz Leopold II podwyższył jego majątek Gotschee w Krainie (obecnie Kočevje w Słowenii) do rangi księstwa 

źródła:

Miha Preinfalk, Auersperg , Miasto, Stocker Leopold Verlag, 2006

Tuma K., z Auersperga, [w:] Ottův Slovník Naučný, t. 2, Praha 1889