Dzisiejsza data:

August II Mocny

(12 V 1670 Drezno – 1 II 1733 Warszawa)

król Polski, elektor saski