Dzisiejsza data:

kalendarium

1693 I 20 - zawarł związek małżeński z Chrystianą Eberhardyną, córką Krystiana Ernesta Hohenzollerna, margrabiego brandenburskiego na Bayreuth
1964 - objął tron Saksonii po zmarłym bracie Janie Jerzym IV (jako Fryderyk August I)
1695 - 1696 - został mianowany naczelnym dowódcą armii cesarza Leopolda I, walczył przeciw Turkom na Węgrzech
1697 VI 2 - na zamku w Baden wyrzekł się wyznania protestanckiego i przyjął wiarę katolicką
1697 VI 27 - został wybrany na króla przez mniejszość szlachty
1697 VII 27 - zaprzysięga pacta conventa (w Piekarach Śląskich)
1697 IX 12 - odbył uroczysty wjazd na Wawel
1697 - IX 15 - odbyła się koronacja, której dokonał biskup kujawski Stanisław Dąmbski
1697 IX 16 - przyjął na Rynku Głównym, przed ratuszem, hołd mieszczan krakowskich

1698 III 24 – August zawiera antyszwedzki sojusz z Danią

1698 V 21 – ugoda (zawarta w Łowiczu) z prymasem Michałem Radziejowskim
1700 II - zaatakował Inflanty

1701 III 9 – zjazd z Piotrem I w Birżach
1702 VII 19 - jego wojska doznają klęski pod Kliszowem koło Pińczowa
1702 VII 21 - przybył na Wawel z zamiarem obrony Krakowa przed Szwedami
1702 VIII 3 - opuścił Kraków
1702 VIII 10 - miasto poddało się wojskom szwedzkim
1704 II - po wyjściu Szwedów przybył do Krakowa i odbył radę senatu
1704 VIII - powrócił do Krakowa jeszcze raz po ponownym ustąpieniu Szwedów
1706 III - przybył do Krakowa ponownie i zarządził fortyfikowanie Zamku
1709 VII 8 - klęska wojsk szwedzko-kozackich pod Połtawą
1710 II - na walnej radzie uznany został za króla