Dzisiejsza data:

król Polski

 • Aleksander I Romanow

  Aleksander I Romanow

  (23 XII 1777 Petersburg – 1 XII 1825 Taganrog)

  cesarz rosyjski, król Polski

 • Aleksander Jagiellończyk

  Aleksander Jagiellończyk

  (5 VIII 1461 Kraków – 19 VIII 1506 Wilno)

  król polski

 • August II Mocny

  August II Mocny

  (12 maja 1670 Drezno – 1 lutego 1733 Warszawa)

  król Polski, elektor saski

 • August III Sas

  August III Sas

  (17 października 1696 Drezno – 5 października 1763 Hubertsburg, Saksonia)

  król polski, elektor saski

 • Henryk III Walezy

  Henryk III Walezy

  (19 IX 1551 Fontainebleau, Francja – 2 VIII 1589 Saint – Cloud, obecnie w granicach Paryża)

  elekcyjny król polski, król Francji (jako Henryk III)

 • Jadwiga Andegaweńska

  Jadwiga Andegaweńska

  (15–18 lutego 1374 Wyszehrad – 17 lipca 1399 Kraków)

  królowa polska, święta

 • Jan I Olbracht

  Jan I Olbracht

  (27 XII 1459 Kraków – 17 VI 1501 Toruń)

  król polski

 • Jan II Kazimierz

  Jan II Kazimierz

  (22 marca 1609 Kraków – 16 grudnia 1672 Nevers, Francja)

  król polski, tytularny król szwedzki

  lata panowania 1648-1668

 • Jan III Sobieski

  Jan III Sobieski

  (17 VIII 1629 Olesko koło Lwowa – 17 VI 1696 Wilanów)

  król polski, hetman wielki koronny

 • Kazimierz IV Jagiellończyk

  (29 listopada 1427 Kraków – 7 czerwca 1492 Grodno)

  król polski

 • Michał Korybut Wiśniowiecki

  Michał Korybut Wiśniowiecki

  (31 VII 1640 Wiśniowiec, Wołyń – 10 XI 1673 Lwów)

  król polski

 • Mieszko II

  (990 Kraków – 10 V 1034)

  król Polski

 • Stanisław August Poniatowski

  Stanisław August Antoni Poniatowski

  (17 stycznia 1732 Wołczyn koło Brześcia Litewskiego - 12 lutego 1798 Petersburg)

  król polski i wielki książę litewski, ostatni władca Rzeczypospolitej Obojga Narodów

 • Stefan Batory

  Stefan Batory

  węgierski: Báthory István

  (27 września 1533 Somlyó, obecnie Şimleu - Silvaniei, Rumunia – 12 grudnia 1586 Grodno)

  król Polski

 • Władysław II Łokietek

  (między 3 marca 1260 a 19 stycznia 1261 – 2 marca 1333 Kraków)

  książę łęczycki, kujawski, sieradzki i krakowski, król polski

 • Władysław IV Waza

  Władysław IV Waza

  (9 VI 1595 Łobzów koło Krakowa – 19/20 V 1648 Merecz, Litwa)

  król polski, wielki książę litewski, tytularny król szwedzki i car moskiewski

 • Władysław Jagiełło

  Władysław Jagiełło

  (około 1351 – 31 V/1 VI 1434 Gródek pod Lwowem)

  wielki książę litewski, król polski

 • Władysław Warneńczyk

  Władysław Warneńczyk

  (30 lub 31 X 1424 Kraków – 10 XI 1444 pod Warną)

  król polski i węgierski

 • Zygmunt I Stary

  Zygmunt I Stary

  (1 I 1467 Kozienice – 1 IV 1548 Kraków)

  król polski, wielki książę litewski

 • Zygmunt II August

  Zygmunt II August

  (1 VIII 1520 Kraków – 7 VII 1572 Knyszyn)

  król polski i wielki książę litewski

Strona 1 z 2

Statystyka

 • Odsłon artykułów 3580086