Dzisiejsza data:

rodzina

drugi syn Jana Jerzego III Wettyna, elektora saskiego, i Anny Zofii Oldenburg, córki Fryderyka III, księżniczki duńskiej

brat Jana Jerzego IV, elektora saskiego 1691 - 1694

                                      

August II Mocny

Lata panowania 1697 - 1706, 1709 - 1733


poślubił Krystynę Eberhardynę, córkę Krystiana Ernesta margrabiego brandenburskiego na Bayeruth
dzieci: Fryderyk August II (August III), elektor saski i król Polski

metresa Zofia Eleonora Klengel (1674 – 1755), córka nauczyciela księcia Fryderyka Augusta
metresa Maria Aurora von Königsmarck (1662 - 1728) - szwedzka arystokratka
syn Maurycy Saski (1696 - 1750) - marszałek francuski i książę Kurlandii, pradziadek późniejszej pisarki George Sand
metresa Joanna Teresa Esterle, Austriaczka, hrabina z domu Lamberg
syn NN Esterle (1698 - po 1698)
metresa Turczynka Fatima (około 1681 - po 1720) - późniejsza Maria Aurora von Spiegel
syn Fryderyk August hrabia Rutowski (1702 - 1764) - feldmarszałek saski i gubernator Drezna
córka Maria Anna Katarzyna Rutowska (1706 – 1746), żona Michała Bielińskiego, wojewody chełmińskiego
metresa Urszula Katarzyna Bokum (1680 - 1743) - żona wojewody krakowskiego - Jerzego Dominika Lubomirskiego, potem księcia Ludwika Wirtemberskiego, od 1704 księżna cieszyńska (niem. Reichsfürstin von Teschen)
syn Jan Jerzy (1704 - 1774) - kawaler saski, feldmarszałek saski
metresa Henriette Renard-Duval gospodyni, córka francusko-polskiego handlarza winem
córka Anna hrabianka Orzelska (1702 – 1769), żona Karola Ludwika, księcia holsztyńskiego na Beck
metresa Anna Konstancja von Brockdorf "Cosel" (1680 - 1765) - żona saskiego ministra Adolfa von Hoym
martwy syn NN Cosel (1707 - 1707)
córka Augusta Anna Konstancja Cosel (1708 - 1728) – żona Henryka Fryderyka Friesen
córka Fryderyka Aleksandra Cosel (1709 - 1784) - żona Jana Kantego Moszyńskiego, podskarbiego wielkiego koronnego
syn Fryderyk August Cosel (1712 – 1770), mąż Fryderyki Krystyny Holtzendorff
metresa Angelique Duparc francuska tancerka i aktorka
metresa Maria z Bielińskich Dönhoffowa (1693 - 1730) - później Lubomirska
wnuczka Antonina Dunin babka poety Antoniego Malczewskiego
metresa Zofia Ermunda Dieskau poślubiła marszałka dworu Jana von Loss
metresa Henriette von Osterhausen wstąpiła do zakonu urszulanek, potem poślubiła Stanisławskiego