Dzisiejsza data:

rodzina

z rodziny Wettynów

drugi syn Jana Jerzego III Wettyna, elektora saskiego, i Anny Zofii Oldenburg, córki Fryderyka III, księżniczki duńskiej 

brat Jana Jerzego IV, elektora saskiego 1691-1694

                                      

August II Mocny

Lata panowania 1697-1706, 1709-1733


poślubił Krystynę Eberhardynę, córkę Krystiana Ernesta margrabiego brandenburskiego na Bayeruth
dzieci: Fryderyk August II (August III), elektor saski i król Polski

metresa Zofia Eleonora Klengel (1674–1755), córka nauczyciela księcia Fryderyka Augusta
metresa Maria Aurora von Königsmarck (1662-1728) - szwedzka arystokratka 
syn Maurycy Saski (1696-1750) - marszałek francuski i książę Kurlandii, pradziadek późniejszej pisarki George Sand 
metresa Joanna Teresa Esterle, Austriaczka, hrabina z domu Lamberg
syn NN Esterle (1698-po 1698) 
metresa Turczynka Fatima (około 1681-po 1720) - późniejsza Maria Aurora von Spiegel 
syn Fryderyk August hrabia Rutowski (1702-1764) - feldmarszałek saski i gubernator Drezna
córka Maria Anna Katarzyna Rutowska (1706–1746), żona Michała Bielińskiego, wojewody chełmińskiego 
metresa Urszula Katarzyna Bokum (1680-1743) - żona wojewody krakowskiego - Jerzego Dominika Lubomirskiego, potem księcia Ludwika Wirtemberskiego, od 1704 księżna cieszyńska (niem. Reichsfürstin von Teschen) 
syn Jan Jerzy (1704-1774) - kawaler saski, feldmarszałek saski 
metresa Henriette Renard-Duval gospodyni, córka francusko-polskiego handlarza winem
córka Anna hrabianka Orzelska (1702–1769), żona Karola Ludwika, księcia holsztyńskiego na Beck 
metresa Anna Konstancja von Brockdorf "Cosel" (1680-1765) - żona saskiego ministra Adolfa von Hoym 
martwy syn NN Cosel (1707-1707) 
córka Augusta Anna Konstancja Cosel (1708-1728) – żona Henryka Fryderyka Friesen 
córka Fryderyka Aleksandra Cosel (1709-1784) - żona Jana Kantego Moszyńskiego, podskarbiego wielkiego koronnego 
syn Fryderyk August Cosel (1712–1770), mąż Fryderyki Krystyny Holtzendorff 
metresa Angelique Duparc francuska tancerka i aktorka
metresa Maria z Bielińskich Dönhoffowa (1693-1730) - później Lubomirska 
wnuczka Antonina Dunin babka poety Antoniego Malczewskiego
metresa Zofia Ermunda Dieskau poślubiła marszałka dworu Jana von Loss
metresa Henriette von Osterhausen wstąpiła do zakonu urszulanek, potem poślubiła Stanisławskiego