Dzisiejsza data:

Fulko

(? - 9 listopada 1207 Kraków)

biskup krakowski

rodzina

pochodził z rodu Lisów

syn Stępoty

brat:

Stefana - kasztelana krakowskiego

Mikołaja - wojewody krakowskiego

Stępoty Młodszego

stryj Fulki – arcybiskup gnieźnieński

biogram

           Bliski współpracownik księcia Kazimierza II Sprawiedliwego, mianowany przez niego biskupem.

           Będąc w Weronie od papieża Urbana III uzyskał przywilej pierwszeństwa biskupów ordynariuszy krakowskich przed pozostałymi biskupami polskich prowincji kościelnych. Takiej papieskiej bulli i uprawnień nie uzyskało żadne inne biskupstwo. Historycy przypuszczają, że aspiracje biskupa Pełki mogły iść dalej i dotyczyć powołania w Krakowie arcybiskupstwa.

           Dbał o niezależność diecezji od władzy świeckiej.

           Był zwolennikiem reform gregoriańskich w kościele.

           Nadał klasztorowi cystersów w Koprzywnicy dziesięciny z 8 wsi.

           W Sławkowie, miasteczku biskupim, zbudował kościół pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela i osadził przy nim kanoników s. Spiritus de Saxia (duchaków), których obowiązkiem było opatrywać chorych, na co im wystawił szpital, i dał na fundusz pół miasteczka Sławkowa.

           W Krakowie podjął próbę założenia pierwszego szpitala - przytułku dla biednych i chorych.

           Pochowany został w Katedrze Wawelskiej.

kalendarium

przed 1185 - dziekan kapituły krakowskiej

1185 – został biskupem krakowskim

1190 – konsekrował kościół w Bejscach

1194 - wraz z palatynem Mikołajem sprawował rządy regencyjne w imieniu nieletnich synów Kazimierza Sprawiedliwego (Leszka i Konrada)

1194 – 1195 – podczas walk o koronę polską między Leszkiem Białym a Mieszkiem III Starym schronił się w kościele św. Marii Magdaleny w Dzierążni

1200 – ufundował kościół św. Krzyża w Krakowie

1203 – ufundował pierwszy zakład zgromadzenia Kanoników Regularnych de Saxia w Sławkowie pod Olkuszem