Dzisiejsza data:

kalendarium

1168 - na zjeździe w Jędrzejowie, jako kilkuletnie dziecko, świadkował na dokumentach wydanych dla miejscowego klasztoru cystersów
1177 lub 1179 - wraz z ojcem i starszym rodzeństwem zmuszony do wyjazdu z kraju
1181 - powrócił z rodziną do kraju
1186 - wziął ślub z Łucją, córką Jaromara I, księcia rugijskiego. Małżeństwo to było bezdzietne, miało wzmocnić wpływy Mieszka III na Pomorzu Zachodnim
1194 - po śmierci przyrodniego brata Odona otrzymał księstwo położone nad rzeką Obrą (w południowo - zachodniej Wielkopolsce)
1202 lub 1202 - 1206 - książę krakowski

1206 – początek sporu z arcybiskupem gnieźnieńskim Henrykiem Kietliczem

1208 – zjazd z Władysławem Odonicem i Henrykiem Brodatym w Głogowie

1209 – stracił ziemię lubuską na rzecz margrabiego Dolnych Łużyc Konrada II

1210 VI 9 – bulla papieża Innocentego III nakazująca przestrzeganie zasady senioratu

1216 XI/XII – układ pokojowy z Władysławem Odonicem

1217 II 9 – papież Honoriusz III potwierdza układ pokojowy z Odonicem

1218 – układ z Henrykiem Brodatym w Sądowlu

1223 X 9 – zdobycie Ujścia przez Władysława Odonica i Świętopełka gdańskiego

1226 – Najazd Władysława Odonica na ziemię mogileńską

1227 XI 23/24 – zabójstwo Leszka Białego w Gąsowie

1228 V 5 – wiec panów krakowskich w Wiślicy, Władysław Laskonogi obejmuje władzę w Krakowie

1228 V 5 – na zjeździe w Cieni koło Kalisza Władysław wydaje przywileje dla Małopolan

1228 - 1231 - książę krakowski