Dzisiejsza data:

Cencio Savelli

(około 1150 Rzym – 18 III 1227 Rzym)

papież

rodzina

Pochodził z arystokratycznej rodziny rzymskiej i wychowywał się w klasztorze laterańskim.

biogram

Prowadził ugodową politykę wobec cesarza Fryderyka II.
Zorganizował krucjatę przeciwko albigensom. Zatwierdził reguły dominikanów, franciszkanów i karmelitów.
Zatwierdził Iwo Odrowąża na biskupstwie krakowskim.
Został pochowany w Rzymie w bazylice S. Maria Maggiore.

kalendarium

1188 – został szambelanem papieskim

1192 – jako podskarbi papieski dokonał spisu dochodów Stolicy Apostolskiej, w którym według prowincji i diecezji wyszczególnił wszystkie daniny na rzecz papiestwa

1193 II 20 - został kardynałem diakonem
1194 - 1198 - był przewodniczącym Kancelarii Apostolskiej
1198 - 1216 - był kamerlingiem Św. Kolegium Kardynałów
1216 VII 18 - został w Perugii wybrany papieżem
1216 XII 22 - zatwierdził zakon dominikanów
1217 - wydał istotny przywilej dla Krzyżaków rozciągając na nich przywileje i odpusty, którymi cieszyli się templariusze i joannici
1220 - koronował cesarza Fryderyka II
1223 XI 29 - zatwierdził regułę franciszkanów
1226 I 30 - zatwierdził regułę karmelitów