Dzisiejsza data:

literatura

           Onże okazywał wszystkim tak przystępną, tak ujmującą, tak łaskawą, tak słodką i miłą, ufną życzliwość, że - aby nie mniemano, iż ma w pogardzie błędy drugich - a jeszcze bardziej, iżby się nie zdawało, że jest zadufany we własnych przymiotach, wszystkim okazywał się nadzwyczaj ludzkim.
(Mistrza Wincentego Kadłubka Kronika Polska, tłumaczenie K. Abgarowicz, B. Kürbis, Warszawa 1974)

źródła

Oswald Balzer, Genealogia Piastów, Kraków, 2005

Oswald Balzer, Walka o tron krakowski w latach 1202 i 1210/11, Kraków 1894

Maciej Przybył, Władysław Laskonogi, książę wielkopolski 1202-1231, Poznań 1998