Dzisiejsza data:

(między 1161 a 1166 – 11 marca 1231 Środa Śląska)

książę poznański, gnieźnieński i krakowski