Dzisiejsza data:

 Kaplica Matki Bożej Bolesnej

           Do zachodniej ściany północnej nawy bocznej przylega kaplica Matki Bożej Bolesnej, w której umieszczono gotycką rzeźbę Matki Boskiej Bolesnej, datowaną na około 1430 rok. Rzeźba prawdopodobnie pochodzi z nie zachowanej do dziś Grupy Ukrzyżowania, znajdującej się kiedyś w kościele św. Mikołaja. Do tej grupy rzeźbiarskiej przypisywana jest również figura św. Jana, która została przekazana przez parafię św. Mikołaja do powstałego w latach 90-tych kościoła p.w. Miłosierdzia Bożego przy ul. Bandurskiego w Krakowie.