Dzisiejsza data:

 Architektura

           Dziś kościół św. Mikołaja to nieduża bazylika o trzech nawach i prezbiterium zamkniętym pięciobocznie. Elewacje budowli są otynkowane, a trzykondygnacyjna fasada reprezentuje styl barokowy, ale odznacza się prostymi formami i bardzo umiarkowaną ilością dekoracji. Podziały na fasadzie wyznaczone zostały przez proste, płaskie lizeny i profilowane gzymsy. Na osi umieszczono wejście ujęte prostym kamiennym portalem o trójkątnym zwieńczeniu, wykonanym w latach 1677-1684. W bocznych polach najniższej kondygnacji znajdują się dwie nisze, a w nich kamienne posągi świętych Piotra i Pawła wykonane w 1888, które zastąpiły wcześniejsze, drewniane figury. Powyżej wejścia znajduje się okno, a ponad nim, w trzeciej kondygnacji fasady – powtarzająca kształt okna płytka blenda.