Dzisiejsza data:

Wnętrze

           Wnętrze kościoła to trzy nawy o trzech przęsłach oraz wydłużone, czteroprzęsłowe, węższe od nawy głównej prezbiterium. Od strony północnej do prezbiterium przylega kaplica Matki Bożej Bolesnej – dawna zakrystia, a od strony południowej – kruchta oraz zakrystia. Nawa główna, prezbiterium i zakrystia nakryte są sklepieniami kolebkowymi na gurtach, natomiast w nawach bocznych i kruchcie zobaczymy sklepienia krzyżowe.