Dzisiejsza data:

 Chaczkar

           Innym interesującym obiektem na terenie kościoła św. Mikołaja jest pomnik poświęcony ormiańskim ofiarom wielu wojen i walk XX wieku. Ma on formę ormiańskiego krzyża, tzw. chaczkaru, został odsłonięty w 2004 roku. Pomnik ma formę kamiennej płyty, którą zdobi płaskorzeźbiony krzyż i motywy roślinne. Kościół św. Mikołaja jest miejscem, gdzie polscy Ormianie gromadzą się i obchodzą rocznice upamiętniające ofiary masowych mordów na ich narodzie.

            W kościele św. Mikołaja i na jego terenie prowadzone były w latach 90-tych badania archeologiczne, dzięki którym odkryto fragmenty średniowiecznej świątyni i ślady istnienia przy kościele cmentarza (istniał między XII a XVII wiekiem).