Dzisiejsza data:

 Ołtarze boczne i ambona

            Przy ścianie dzielącej prezbiterium i nawę kościoła umieszczona została XVIII wieczna ambona rokokowa. Ustawione są tam też kolejne dwa ołtarze boczne – są większe i bardziej okazałe niż te z prezbiterium. Po stronie północnej stoi datowany na przełom XVIII i XIX wieku ołtarz z obrazem Serce Pana Jezusa, który namalował w 1898 Piotr Niziński. Ołtarz stojący po stronie południowej powstał w XVIII wieku i umieszczono w nim wizerunek Matki Bożej Niepokalanie Poczętej z XVIII wieku. Warto zwrócić uwagę na predellę tego ołtarza – umieszczono tam polichromowana rzeźbę św. Rozalii, datowaną na XVIII wiek - święta została przedstawiona we śnie, w pozycji leżącej z głową wspartą na ręce.