Dzisiejsza data:

kalendarium

od 1260 lub 1261 - książę łęczycki

od 1260 lub 1264 - książę sieradzki

1265 – poślubił Gryfinę

1271 – żona oskarżyła go publicznie o impotencję

1273 – brał udział w wyprawie na księstwo opolskie

1274 – dzięki mediacji Bolesława Wstydliwego Gryfina powróciła do męża

około 1273 - 1278 - książę kujawski

1279 - książę krakowski i sandomierski

1280 II – pokonał księcia halickiego Lwa Daniłowicza w bitwie pod Goślicami

1280 – 1284 – był w konflikcie z biskupem Pawłem z Przemankowa

1282 – stłumił bunt możnowładców małopolskich

1282/1283 – więził w Sieradzu biskupa Pawła z Przemankowa

1282 – w okolicach Drohiczyna rozbił, objuczone łupami, oddziały Jadźwingów

1282 – ufundował kościół św. Michała Archanioła w Lublinie

1283 – pokonał Litwinów w bitwie niedaleko Łukowa

1285 – rozbił wojska opozycji możnowładców w bitwie pod Bogucicami

1285 – zezwolił na obwarowanie miasta

1287/1288 – w czasie najazdu tatarskiego uzyskał pomoc węgierską i wyparł najeźdźców na Ruś Halicką

1287 – zawarł układ sukcesyjny z Henrykiem IV Probusem

1288 – zwolnił mieszczan krakowskich od wszelkich ceł w ziemi krakowskiej, sandomierskiej i sieradzkiej