Dzisiejsza data:

Filip Nereusz Lichocki

(28 V 1749 Kraków – 27 VIII 1806 Kraków)

prawnik, prezydent miasta Krakowa

rodzina

pochodził z krakowskiej rodziny mieszczańskiej

biogram

           Uczył się w Szkołach Nowodworskich, następnie kształcił się na wydziale prawa Akademii Krakowskiej.
           Pełnił funkcję syndyka miejskiego i został członkiem rady miejskiej.
           Wybrany na 4 lata prezydentem miasta Krakowa, po miesiącu został pozbawiony urzędu wskutek przywrócenia przez Kościuszkę władz miejskich usuniętych pod rządami konfederacji targowickiej. Po zajęciu Krakowa przez wojska pruskie ponownie znalazł się we władzach miasta.
Za zasługi został odznaczony przez władze austriackie otrzymując tytuł konsyliarza Jego Cesarskiej Mości.
          Był autorem pamiętnika, w którym nie krył niechętnego stanowiska wobec powstania kościuszkowskiego.
           Został sportretowany w utworach scenicznych J. Narzymskiego (Pan Prezydent miasta Krakowa w opałach 1871) i W. L. Anczyca (Kościuszko pod Racławicami 1881).
           Jego nagrobek wykonany z czarnego marmuru z alabastrowym medalionem portretowym znajduje się w kościele oo. kapucynów.

publikacje

1862 - Pamiętnik Filipa Lichockiego prezydenta miasta Krakowa z roku 1794 ;

kalendarium

1759 - 1764 - kształcił się w Szkołach Nowodworskich
1776 - został syndykiem miejskim
1788 VIII - wraz z Maciejem Bajerem został posłem Krakowa na sejmik proszowicki
1788 - został delegatem miasta Krakowa na obrady Sejmu Czteroletniego
1792 - został członkiem rady miejskiej
1794 III 6 - IV 23 - był prezydentem miasta Krakowa
1798 XI 1 - 1802 VIII 31 - ponownie był prezydentem Krakowa