Dzisiejsza data:

biogram

           Był sojusznikiem Bolesława V Wstydliwego, ożeniony został z siostrzenicą jego żony Kingi, księżniczką halicką Gryfiną. Wspólnie z Bolesławem brał udział w odwetowej wyprawie na księstwo opolskie, a po jego śmierci objął we władanie Małopolskę. Pokonał księcia halickiego Lwa Daniłowicza, wspomaganego między innymi przez Tatarów i Jadźwingów, oparł najazdy Litwinów i Jadźwingów. Był skonfliktowany z krakowskim biskupem Pawłem z Przemankowa, którego więził w Sieradzu, a który wraz z wojewodą sandomierskim Januszem Starżą kierował niechętną księciu opozycją możnowładczą w Krakowie.

Umierając bezpotomnie prawdopodobnie przekazał tron krakowski Henrykowi Probusowi.

Pochowany w kościele dominikańskim św. Trójcy przy ulicy Stolarskiej.

Ulica jego imienia znajduje się w XVII dzielnicy Grębałów, granicząc z ulicą Jana Kazimierza.