Dzisiejsza data:

wybrane publikacje

1852 - rozprawa O leczeniu zapalenia płuc bez upustu krwi

1858 - Uwagi nad zdrojowiskami krajowymi

1865 - 1866 - zeszyty O reformie szkół krajowych