Dzisiejsza data:

źródła

Irena Homola - Skąpska, Józef Dietl i jego Kraków, 1993

Adam Chmiel, Dietl - jako rektor UJ, Kraków 1928