Dzisiejsza data:

Stanisław August Antoni Poniatowski

(17 stycznia 1732 Wołczyn koło Brześcia Litewskiego - 12 lutego 1798 Petersburg)

król polski i wielki książę litewski, ostatni władca Rzeczypospolitej Obojga Narodów