Dzisiejsza data:

źródła

Królowie elekcyjni. Leksykon biograficzny, Kraków 1997;

Zofia Zielińska, Ostatnie lata Pierwszej Rzeczypospolitej, Seria Dzieje narodu i państwa polskiego, 1986;

Krystyna Zienkowska, Stanisław August Poniatowski, Wrocław 1998

Aleksandra Zgorzelska, Stanisław August – nie tylko mecenas, Warszawa 1996