Dzisiejsza data:

rodzina

herbu Ciołek, syn Stanisława Poniatowskiego, wojewody mazowieckiego, kasztelana krakowskiego, i Konstancji z książąt Czartoryskich
rodzeństwo:

Kazimierz, podkomorzy wielki koronny; Franciszek, kanonik i proboszcz katedry krakowskiej; Aleksander, adiutant księcia Karola lotaryńskiego; Ludwika Maria, żona Jana Jakuba Zamoyskiego, wojewody podolskiego; Izabela, zwana „panią krakowską”, żona Jana Klemensa Branickiego, kasztelana krakowskiego i hetmana wielkiego koronnego; Andrzej, feldmarszałek austriacki, starosta preński, ojciec księcia Józefa Poniatowskiego; Michał Jerzy, opat tyniecki, biskup płocki, koadiutor krakowski, arcybiskup gnieźnieński

                              

Stanisław August Poniatowski

Lata panowania 1764-1795

żona (małżeństwo morganatyczne) Elżbieta Szydłowska, wdowa po Janie Jerzym Grabowskim (istnienie małżeństwa jest niekiedy kwestionowane)

dzieci z tego związku: Konstancja Grabowska, Michał Grabowski, Kazimierz Grabowski, Izabela Grabowska, Stanisław Grabowski