Dzisiejsza data:

literatura

           O wiele więc lepiej chcieć zarządzać swoim mieniem niż czyhać na cudze. [...] Świętość tego zdania niemal bałwochwalczo czcił Bolesław.
(Mistrza Wincentego Kadłubka Kronika Polska, tłumaczenie K. Abgarowicz, B. Kürbis, Warszawa 1974)