Dzisiejsza data:

źródła

Balzer Oswald, Genealogia Piastów, Kraków, 2005

Jureczka Andrzej, Dobosz Józef, artykuł w Słownik biograficzny historii Polski, wydawnictwo Ossolineum, 2005

B. Snoch, Synowie Krzywoustego, Warszawa 1987