Dzisiejsza data:

rodzina

pochodził z dynastii Piastów

syn Bolesława III Krzywoustego i Salomei (przed 1101 – 27 VII 1144), córki Henryka, hrabiego Bergu

Bolesław IV Kędzierzawy                 Bolesław Kędzierzawy

Bolesław IV Kędzierzawy

lata panowania 1146 - 1173

poślubił:

(1) - 1137 Wierzchosława (zmarła 15 marca po 1148), córka Wsewołoda, księcia nowogrodzkiego

           1. syn Bolesław, zmarł 1172

           2. N.N., córka (przed 1160 - po 1178), poślubiła około 1173 Wasilko (przed 1151 - po 1178), książę drohiczyński

(2) - Maria, zmarła 1167

           3. Leszko (między 1160 a 1165 - 1186), książę mazowiecki i kujawski