Dzisiejsza data:

(13 V 1859 Braszow (Rumunia) – 26 VIII 1938 Kraków)

malarz, rysownik, grafik