Dzisiejsza data:

rodzina:

syn Deodata (1830–1893), (spolszczonego Ormianina), urzędnika sądowego, i Agnieszki Plutarch (1839–1900), Węgierki

żona – Iza Henryka Giełgud (1875 XII 28 – 1957 XII 30), pochodziła z wysoko postawionej rodziny polsko-litewskiej

dzieci:

           Filip Tomasz Stanisław (1893 XI 13 – 1915 VII 25 pod Łuckiem), oficer wojska austriackiego

           Gladys (1896 I 30 Kraków – 1955 I 24 Kraków)

           Jan Bolesław (1898 IX 3 Kraków – 1967 XI 9 Peru)

           Jadwiga (1900 I 20 – 1952 IV 3)

           Wanda (1901 VIII 1 Zakopane – 1978 II 22)

           Renata (1903VII 21 Zakopane – 1952 VII 25)

           Kazimiera Józefa (1905 VII 12 Zakopane – 1985 VII 12)

           Jerzy Archibald (1908 VI 14 – 1976 II 24 Rodezja)