Dzisiejsza data:

wybrane prace:

1880 - Pogrzeb

1882 - Pogrzeb huculski

1893 - Święto Jordanu

1894–1895 - Święcone

1895 - różne wersje Kołomyjki

1900 - Chrzest Armenii

1901 - Łzy

1901 - U studni

1903 - Smutek

1906 - Portret damy w czarnej sukni

1911–1912 – wykonał według olejnego szkicu z 1900 roku kompozycję Poselstwo polskie u Henryka Walezego

1914 - Młodość i starość

1930 - Ormianie w Polsce

1934 - Gazda Pająk z Nowego Żywczańskiego