Dzisiejsza data:

 kalendarium:

1862 – wraz z rodziną powrócił do Polski, osiedli we Lwowie

1870–1877 – uczył się we lwowskiej Szkole Realnej

1878 – rozpoczął naukę na Politechnice Lwowskiej

1879-1882 - studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Monachium

1882 – uzyskał dyplom Akademii i trzy srebrne medale za pilność

1882 XII - wyjechał na dalsze studia do Paryża

1883–1895 - studiował w Paryżu u A. Carolusa-Durana

1884 – poznał rodzinę Godebskich

1888 – malował portery poznanej Sarah Bernhard

1888 XII 29 – z rąk francuskiego ministra Sztuki otrzymał tytuł „Officier d’Academie”

1889 – spędził lato w Zakopanem, gdzie poznał Izę Henrykę Giełgud

1889 – odwiedzał Słowitę

1889 – zdobył złoty medal na wystawie w Paryżu za portret pisarki Adrienne – Pierrette – Eugenie Glaisette znanej jako Mademoiselle de Sainte – Croix lub Savioz

1890 – wyjechał do Londynu, gdzie na zamówienie maluje 12 portretów

1891 – został członkiem Societe Nationale des Beaux – Arts

1892 – dzięki pośrednictwu Adama Giełguda uzyskał zgodę na kopiowanie obrazów w muzeach londyńskich

1893 II 14 – poślubił w Londynie Izę Henrykę Giełgud, w trakcie podróży ślubnej zwiedzili Florencję, Wenecję, Rzym i Neapol

1893 – przebywał na Pokuciu w okolicach Kołomyi i Jamnej

1894 - współpracował z Wojciechem Kossakiem i Janem Styką przy realizacji Panoramy Racławickiej

1895 - zamieszkał w Krakowie

1895 X 31 - 1934 – był profesorem SSP (od 1900 ASP)

1895 XII – wziął udział w pracach w Monachium nad monumentalną Panoramą Tatr

1896, 1913 – wystawiał swe prace w Berlinie

1897 - założył własną szkołę malarstwa dla kobiet, gdzie nauczali Leon Wyczółkowski i Jan Stanisławski

1899 – zakupił willę w Zakopanem przy ulicy Jagiellońskiej 16

1900 X 26 – został mianowany profesorem zwyczajnym

1900 XII 5 – wszedł w skład komitetu zajmującego się nadzorem nad Muzeum Narodowym

1903 – otrzymał nagrodę 100 rubli w konkursie akwarel i pasteli „Tygodnika Ilustrowanego” za obraz Czytająca

1904 - wystawiał swe prace w Saint Louis

1905, 1935 - wystawiał swe prace w Monachium

1906 – został mianowany członkiem komisji egzaminacyjnej dla kandydatów na nauczycieli rysunku w szkołach średnich

1906 - wystawiał swe prace w Londynie

1908 – wynajął mieszkanie w Krakowie przy ulicy Karmelickiej 29

1908 - wystawiał swe prace w Wiedniu

1908 XI 28 – wziął udział w audiencji u cesarza Franciszka Józefa

1909 II 10 - został odznaczony przez cesarza Franciszka Józefa orderem Żelaznej Korony III klasy za zasługi na polu sztuki

1910-1911 i 1927-1928 – pełnił funkcję rektora ASP

1911 - wystawiał swe prace w Rzymie

1913 – krótko przebywał w Paryżu, Londynie i Wiedniu

1914, 1926 - wystawiał swe prace w Wenecji

1915 – podczas walk ginie jego najstarszy syn, Filip, żołnierz Legionów

1919 III 10 – ofiarował Muzeum Narodowemu w Warszawie tkaninę przetykaną złotem z herbami Wazów

1919 – przeniósł się na ulicę Kanoniczą 16

1921 - wystawiał swe prace w Paryżu

1923 - został uhonorowany Krzyżem Komandorskim Odrodzonej Polski, I klasy

1927 - wystawiał swe prace w Chicago i Pradze

1928 – został członkiem honorowym Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie

1929 – zasiadał w jury wyborów Miss Zakopanego

1929 - do portretu pozowała mu ówczesna Miss Polonia, panna Jurczykówna

1929 - otrzymał Medal Dziesięciolecia Odrodzonej Polski

1929 – na Powszechnej Wystawie Krajowej w Poznaniu został nagrodzony Wielkim Złotym Medalem

1934 IV 24 – został zmuszony do opuszczenia swej pracowni na ASP i przeniesiony na emeryturę

1934 XII 18 – został mianowany honorowym profesorem krakowskiej ASP

1936 XI 11 - został odznaczony przez prezydenta Ignacego Mościckiego Orderem Odrodzenia Polski

1952 – jego imieniem nazwano plac w V dzielnicy Łobzów dotykający ulicy Kazimierza Wielkiego