Dzisiejsza data:

Mikołaj Aleksander Schedel

(? - około 1701 Kraków)

drukarz

rodzina

syn Krzysztofa
brat Jerzego Romualda, rajcy krakowskiego
żonaty z Zofią

biogram

           Ukończył Akademię Krakowską, był ławnikiem miejskim.
           Kontynuował wraz z bratem działalność ojca. Po spłaceniu brata stał się jedynym właścicielem ojcowskiej oficyny. Uzyskał potwierdzenie przywilejów drukarskich oraz wyłączne prawo druku konstytucji (później cofnięte).
Samodzielnie wydał około 260 pozycji między innymi publikacje urzędowe, dzieła klasyków, utwory polskich pisarzy (Annalium Poloniae... Wespazjana Kochowskiego, Poczet herbów szlachty ... W. Potockiego) oraz popularne kalendarze. Podobnie jak w czasach ojca druki polskie stanowiły około 30% produkcji.
           Po śmierci Mikołaja zarząd przejęła wdowa Zofia, która w 1701 roku sprzedała jedną drukarnię Krzysztofowi Domańskiemu, a drugą w 1712 roku sprzedała I. A. Hebanowskiemu.
           Druki sygnowane nazwiskiem Schedel ukazywały się do 1707 roku.

wydał między innymi: 

1683-1688 - cz. 1-2 Annalium Poloniae... W. Kochowskiego
1696 - Poczet herbów szlachty ... W. Potockiego

kalendarium

1676 - Jerzy i Mikołaj otrzymali przywilej królewski potwierdzający przyznane wcześniej uprawnienia
1684 - spłacił udziały brata w oficynie
1688 - przejął zarząd drukarni po W. Goreckim przy ulicy Wiślnej
1695 - nabył drukarnię Goreckiego
1696 I 17 - otrzymał zakaz druku "Nowin", naruszających przywilej Priamiego
1696 II 23 - dostał z kancelarii królewskiej ostre pismo zabraniające mu drukować czy też w inny sposób rozpowszechniać nowiny zagraniczne i miejscowe pod karą 1 000 złotych węgierskich
1697 - uzyskał potwierdzenie przywilejów drukarskich oraz wyłączne prawo druku konstytucji
1701 - cofnięto mu prawo druku konstytucji 

źródła: 

Encyklopedia Krakowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–Kraków 2000