Dzisiejsza data:

Jerzy Romuald Schedel

XVII w

drukarz 

rodzina

syn Krzysztofa, drukarza i księgarza, i Anny

brat Mikołaja

biogram

           Rajca krakowski, wraz z bratem, po śmierci ojca prowadzili wspólnie przedsiębiorstwo (pod firmą Dziedziców K. Schedla ukazało się 280 pozycji. Własnym nakładem wytłoczył między innymi Oekonomikę ziemiańską Jakuba Kazimierza Haura oraz Naukę dobrego i szczęśliwego umierania Jana Januszowskiego.

wybrane wydawnictwa:

1675 - Oekonomika ziemiańska J.K. Haur

1675 - Nauka dobrego i szczęśliwego umierania J. Januszowski

kalendarium

1664–1684 – prowadził wspólnie z bratem przedsiębior­stwo pod firmą Dzie­dziców K. Schedla

1676 - Jerzy i Mikołaj otrzymali przywilej królewski potwierdzający przyznane wcześniej uprawnienia

1684 – został spłacony przez brata Mikołaja

źródła:

Encyklopedia Krakowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–Kraków 2000