Dzisiejsza data:

Krzysztof Domański

(? - 1711 Kraków)

drukarz, księgarz

rodzina

ojciec Jana

biogram

           Jan III Sobieski mianował go prowizorem szpitali miejskich w Krakowie oraz nadał mu przywilej na handel książkami w Warszawie, Krakowie, Wilnie, Lwowie, Toruniu i Gdańsku.

           Nabył drukarnię Mikołaja Aleksandra Schedla, prowadził również księgarnię i introligatornię w Krakowie oraz księgarnię i sklep z artykułami francuskimi w Warszawie. Po otrzymaniu przywileju królewskiego na druk wielu książek wytłoczył około 40 druków w języku polskim i łacińskim, głównie były to dzieła religijne, panegiryki i kalendarze.

           Pełnił funkcję starszego wszystkich cechów krakowskich.

           Po jego śmierci oficyną kierował jego syn Jan.

wydał

1709 - Połów zbawienny B. Bronisława

kalendarium

1692 II 20 – od Jana III uzyskał serwitoriat i pozwolenie na handel książkami w Warszawie, Krakowie, Wilnie, Lwowie, Toruniu i Gdańsku

1698 - uzyskał od Augusta II potwierdzenie tego przywileju

1701 - nabył drukarnię M.A. Schedla

1701 VII 14 - otrzymał przywilej królewski na druk wielu książek

1701 – 1711 - wytłoczył około 40 druków