Dzisiejsza data:

Krzysztof Schedel

(? – przed 1653 Kraków)

księgarz, drukarz 

rodzina

pochodzenia czeskiego

żona – Anna Cieniowic

synowie: Jerzy RomualdMikołaj Aleksander

biogram

           Początkowo zajmował się głównie księgarstwem, po zakupie skonfiskowanej ariańskiej oficyny Sternackiego z Rakowa oraz małej drukarni Marcina Horteryna, uzyskał przywilej królewski. Drukował 4-18 pozycji rocznie, ogółem wykonał 135 druków, między innymi podręczniki akademickie, dzieła pisarzy klasycznych (Owidiusza, Cycerona, Wergiliusza) oraz autorów współczesnych między innymi Szymona Starowolskiego, Jana Aleksandra Gorczyna.

           Po jego śmierci przedsiębiorstwo prowadzili wspólnie synowie (pod firmą Dziedziców K. Schedla ukazało się 280 pozycji).

wydał między innymi:

1639 - Institutorum rei militaris libri VIII, Szymona Starowolskiego

1639 - Laudatio Almae Academiae Cracoviensis, Szymona Starowolskiego

1642 - Wielkiego Korabiu wielki sternik przewielebny... Jakub Zadzik, biskup krakowski, Szymona Starowolskiego

1645 - Świątnica Pańska, zamykająca w sobie kazania na uroczystości świąt całego, Szymona Starowolskiego

1647 - Nowy sposób arytmetyki.. J.A. Gorczyna

1648 - Arka Testamentu zamykająca w sobie kazania niedzielne całego roku na dwie części rozdzielone, Szymona Starowolskiego

kalendarium

1611 - otrzymał prawo miejskie krakowskie jako kupiec

1625 – został rajca krakowskim

1638 - zakupił oficynę M. Sternackiego z Rakowa oraz drukarnię M. Horteryna

1638 - uzyskał przywilej królewski druku

1639 – rozpoczął druk 4-18 pozycji rocznie

1664-1684 - przedsiębiorstwo prowadzili wspólnie jego synowie

źródła:

Encyklopedia Krakowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–Kraków 2000