Dzisiejsza data:

Jerzy Aleksander Priami

(1640 – 1699)

wydawca gazet

rodzina

syn bogatego i wpływowego kupca i rajcy krakowskiego, Gerarda Priamiego, wywodzącego się z Lukki

biogram

           W młodości przebywał za granicą, gdzie świetnie poznał kilka języków obcych. Został sekretarzem królewskim i uzyskał przywilej na rozprowadzanie „nowin”.
           Rozpoczął wydawanie cotygodniowych gazetek „Nova Exotica - Nowiny Zagraniczne”, po polsku i po łacinie, z myślą o informowaniu dworu królewskiego i dostojników z Korony i Litwy. Pisemka te były drukowane lub przepisywane. Zawierały głównie wiadomości polityczne z kraju i zagranicy, a czasem też ekonomiczne.
           Monopol Priamiego naruszyli być może Mikołaj Schedel albo Józef Pestalocci, jest prawdopodobne, że któryś z nich wydawał jedno z dwóch pism „Awizy wszelakie (...) drukowane w Krakowie” lub „Wiadomości różne cudzoziemskie z Krakowa”. Priami wniósł skargę przeciw Schedlowi o bezprawne wydawanie „Nowin”. Rada miejska Krakowa zakazała obu jego konkurentom wydawania pism informacyjnych. 

kalendarium

1683 - uzyskał szlachectwo, a Jan III mianował go sekretarzem królewskim
1683 IV 29 - uzyskał przywilej na rozprowadzanie „nowin”
1695 IV 22 - kolejny przywilej królewski zagwarantował Priamiemu wyłączność na publikowanie gazet po polsku, łacinie i po włosku, król zwalniał też jego publikacje od opłat pocztowych
1697 - dostał tytuł sekretarza królewskiego od Augusta II, nowy król udzielił mu też przywileju na wydawanie nowin i rozpowszechnianie ich bez opłat pocztowych