Dzisiejsza data:

Historia

           Od czasów średniowiecza wieś przynależała do parafii pod wezwaniem św. Małgorzaty w Raciborowicach. W 1976 kardynał Karol Wojtyła erygował parafię pod wezwaniem św. Maksymiliana Marii Kolbego. W 1987 zostało utworzone duszpasterstwo pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy, a od 1990 parafia.

           Mistrzejowice po raz pierwszy nazwa wzmiankowana jest w źródłach w 1270 jako Mistrevich. Wieś stanowiła własność kościelną, przez długi czas stanowiła uposażenie scholastyka katedralnego krakowskiego, czyli prałata kapituły, który sprawował nadzór nad szkołą katedralną.

           W 1458 wieś była w posiadaniu Kaspra Rokenberka (Rokemberga) (zm.1462), doktora prawa, kanonika wrocławskiego, scholastyka krakowskiego, trzykrotnego rektora Uniwersytetu Krakowskiego. W 1464 król Kazimierz Jagiellończyk przeniósł wieś z prawa polskiego na prawo niemieckie magdeburskie. Według relacji Jana Długosza z lat 1470 - 1480 wieś należała do kapituły katedry krakowskiej. Znajdował się tu folwark scholastyka, 7 łanów kmiecych, młyn nad Dłubnią oraz karczma. Wieś stanowiła uposażenie Zbigniewa Oleśnickiego młodszego (zm. 1493), scholastyka krakowskiego, sekretarza króla Kazimierza Jagiellończyka, następnie podkanclerzego wielkiego koronnego, arcybiskupa gnieźnieńskiego. W 1529 wieś była w posiadaniu Mikołaja Bedleńskiego (zm.1540), scholastyka katedry krakowskiej, późniejszego wikariusza generalnego krakowskiego. W 1581 była w posiadaniu scholastyka ks. Marcina Rusieckiego. W rejestrze poborowym województwa krakowskiego z 1629 odnotowano, że Mistrzejowice były w posiadaniu Andrzeja Szyszkowskiego, scholastyka krakowskiego. W latach 1670 - 1682 wieś stanowiła uposażenie scholastyka krakowskiego Mikołaja Oborskiego (zm.1689), archidiakona krakowskiego, późniejszego biskupa sufragana krakowskiego. W 1789 wieś liczyła 109 mieszkańców, znajdowała się tu 19 zabudowań, w tym dwór oraz karczma.

            W 1802 wieś przeszła na własność państwa, a następnie została sprzedana. W 1. połowie XIX wieku wieś należała do szlacheckiej rodziny Rudowskich, właścicielem wsi był między innymi Leon Rudowski (ok. 1786 - 1856) członek Izby Reprezentantów w okresie Rzeczpospolitej Krakowskiej. W 1870 właścicielem posiadłości dworskiej była Katarzyna z Rudowskich Mrozowska oraz jej małżonek Franciszek Mrozowski. Wieś liczyła 163 mieszkańców, znajdował się tu dwór oraz kapliczka ufundowana przez Mrozowskich w 1864 roku.

            W 1890 obszar dworski liczył 302 morgi ziemi we wsi i stanowił własność Kaspra i Stefanii Ostrzeszowiczów. W 1931 wieś liczyła 37 budynków oraz 274 mieszkańców. W 1975 roku na terenie Mistrzejowic rozpoczęto zasiedlanie budynków na nowo powstałych osiedlach mieszkaniowych Bohaterów Września oraz osiedlu Piastów, w 1982 zakończono budowę.