Dzisiejsza data:

Zabytki

            Na terenie Mistrzejowic (rejon dzisiejszej ul. Wawelskiej) powstał w latach 1883 - 1885 fort "Batowice" (48). Był to jednowałowy fort artyleryjski, który należał do V grupy warownej twierdzy Kraków, obejmującej obszar pomiędzy Zielonkami a Mistrzejowicami. Obiekt jest klasycznym przykładem w pełni zachowanego dzieła fortyfikacji przełomu XIX /XX wieku.

            Na zachód od wsi powstał w końcu lat dziewięćdziesiątych XIX wieku międzypolowy fort 48a „Mistrzejowice” (rejon dzisiejszej ul. Popielidów), według projektu Emila Gołogórskiego. Był to mały fort pancerny, który należał do V grupy warownej twierdzy Kraków, rozlokowanej pomiędzy Zielonkami a Mistrzejowicami. Obecnie znacznie zdewastowany.

            Dzięki staraniom księdza Józefa Kurzei powstał w latach 1978 - 1983 w Mistrzejowicach kościół pod wezwaniem św. Maksymiliana Marii Kolbego, według projektu Józefa Dutkiewicza. Świątynia stanowi jedno z najciekawszych i największych rozwiązań współczesnej architektury sakralnej w Krakowie. We wnętrzu znajduje się wiele rzeźb wybitnego współczesnego artysty Gustawa Zemły, między innymi monumentalna rzeźba Ukrzyżowanego Chrystusa. W 1983 świątynie konsekrował papież Jan Paweł II, podczas swojej II pielgrzymki do ojczyzny.

            W 1991 przed kościołem postawiono pomnik Jana Pawła II według projektu Gustawa Zemła.

            W latach 1991 - 1993 na oś. Bohaterów Września został wzniesiony kościół Matki Bożej Nieustającej Pomocy, według projektu M. Janowskiego.