Dzisiejsza data:

Korpalowie

rodzina kamieniarzy, rzeźbiarzy i malarzy krakowskich

           Według tradycji rodzinnej i wiedzy Samuela Bogumiła Lindego ród Korpalów wywodził się prawdopodobnie z Podlasia, na tych terenach do dziś o człowieku podobnym z twarzy do zająca, mówią korpal (w staropolszczyźnie kopera, kopyra, korpał, kopel, korpal oznacza zająca).

           Jakiś Korpal przywędrował, osiadł w Krakowie i założył rodzinę prawdopodobnie już w XVIII wieku. Miał chyba coś wspólnego z rzeźbiarstwem lub kamieniarstwem bo zamieszkał w okolicy, gdzie warsztaty mieli ludzie tych profesji.

           Następni Korpalowie są nam w większości znani jako kamieniarze, rzeźbiarze albo malarze. Pierwszy znany Korpal to Michał Adam (1825-1863), rzeźbiarz i kamieniarz. Miał troje dzieci, z których najstarszy Michał Stefan (1854-1915), obdarzony został dużym talentem rzeźbiarskim.

           Jego syn Aleksander (1881-1960), brat Marii, Kazimierza i Tadeusza, malarza, był również znanym rzeźbiarzem.

           Drugi jego syn Tadeusz (1889-1977), malarz, miał syna Wiesława, lekarza oraz dwie córki: Zofię Ludmiłę i Janinę