Dzisiejsza data:

źródła

Stanisław Rosik, Jan Kazimierz i jego czasy, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2003;

Stefania Ochmann - Staniszewska, Dynastia Wazów w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006;

Zbigniew Wójcik, Jan Kazimierz Waza, Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, Wrocław 2004;

Zygmunt Wdowiszewski, Genealogia Jagiellonów i Domu Wazów w Polsce, Wydawnictwo Avalon, Kraków 2005