Dzisiejsza data:

 kalendarium

1898 - 1919 – członek Polskiej Partii Socjalno - Demokratycznej Galicji i Śląska Cieszyńskiego

1902 – 1913 - członek Centralnego Komitetu Wykonawczego PPS – Proletariat

1914 VIII – wstąpił do Legionów

1915 – 1918 – w armii austriackiej

1919 – 1922 - członek PPS

1922 – był współzałożycielem i jednym z przywódców Partii Niezależnych Socjalistów (od 1924 Niezależnej Socjalistycznej Partii Pracy)

1922 - 1928 – pełnił funkcję przewodniczącego Centralnego Komitetu Wykonawczego

1923 – 1928 – zasiadał w egzekutywie Socjalistycznej Międzynarodówki Socjalistycznej

1928 - 1936 - ponownie działał w PPS, członek Rady Naczelnej

1933 - 1938 – był członkiem Rady Miejskiej z ramienia Socjalistycznej Listy Robotniczej

1936 - za wyjazd do ZSRR bez zgody władz PPS usunięty z partii

1939 IX – schronił się we Lwowie

1940 VI – został aresztowany przez NKWD

1941 – przeniesiony z Bieriegajewa do Czeboksar

1943 - 1944 – pełnił funkcję członka Zarządu Głównego Związku Patriotów Polskich

1944 - powrócił do Polski

1944 VII – przybył do Lublina, został wybrany przewodniczącym Rady Naczelnej PPS

1945 III 14 – 1945 VI – był pierwszym prezydentem Wrocławia

1945 – 1948 – był wiceprzewodniczącym Rady Naczelnej PPS

1944 - 1947 – był posłem do Krajowej Rady Narodowej

1947 - 1968 - poseł na sejm

1948 – wstąpił do PZPR

1955 – doprowadził do powstania Społecznego Funduszu Ochrony Zabytków Krakowa

1956 X – 1957 II pełnił obowiązki I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Krakowie

1960 - otrzymał od władz Krakowa Berło Włodarza na Polu Kultury