Dzisiejsza data:

 wybrane publikacje 

1945 - Drogowskazy

1962 - Moje cztery procesy

1967 - Bezustanna walka 1962 - 1967