Dzisiejsza data:

Barbara Cezary 

(? - przed VII 1666 Kraków)

prowadziła drukarnię 

rodzina

z rodziny Cezarów

z domu Malicka, córka znanego księgarza krakowskiego

żona Franciszka starszego

dzieci: Jan Paweł; Stanisław; Anna, poślubiła Jakuba Laniera, syna złotnika i jubilera, następnie Jakuba Grabińskiego; Franciszek Józef

biogram

Po śmierci męża, Cezarego Franciszka starszego, przez kilka lat wraz z pomocą syna Jana Pawła prowadziła mężowską oficynę.

Pod jej zarządem w oficynie ukazało się około 165 druków, między innymi Monumenta Sarmatarum Sz. Starowolskiego.

Po jej śmierci oficyna przeszła w ręce syna Jana Pawła, Franciszka młodszego.

wybrane druki:

1653 - Bractwo Miłosierdzia …

1654 - Roxolanki Szymon Zimorowic 

1654 - Wyklęcie Ministrów Aryańskich …

1655 - Monumenta Sarmatarum Szymon Starowolski

1659 - Pogrom diabła Aryańskiego …

kalendarium

1652–1665 – zarządzała drukarnią Cezarów

źródła:

Jerzy Samuel Bandtkie, Historya drukarń krakowskich …, Kraków 1815

Encyklopedia Krakowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–Kraków 2000