Dzisiejsza data:

Franciszek Józef Cezary

(1632 Kraków – przed grudniem 1665 Kraków)

poeta 

rodzina

z rodziny Cezarów

syn Franciszka i Barbary

brat: Jana Pawła; Stanisława; Anny, poślubiła Jakuba Laniera, syna złotnika i jubilera, następnie Jakuba Grabińskiego

biogram

Studiował wymowę w Akademii Krakowskiej, nie zajmował się drukarstwem, poświęcił się twórczości literackiej.

Jest autorem głównie utworów okolicznościowych, panegiryków i mów pogrzebowych.

wybrane utwory:

1650 - mowa pogrzebowa na cześć Aleksandra Brzeskiego (Virtus post fata supertes in funere… )

1652 - Melodia krzykliwego na wiosnę słowika... , na ślub brata Jana Pawła

kalendarium

1647–1652 – studiował wymowę w Akademii Krakowskiej

1654 – uzyskał tytuł bakałarza

1648 – w warsztacie ojca wydał dzieło Emblemata Horatiana Stanisława Łochowskiego

źródła:

Jerzy Samuel Bandtkie, Historya drukarń krakowskich …, Kraków 1815

Encyklopedia Krakowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–Kraków 2000