Dzisiejsza data:

Cezarowie

rodzina drukarzy i księgarzy krakowskich 

          Założycielem firmy drukarskiej był Franciszek starszy, który przybył do Krakowa na początku XVII wieku, prawdopodobnie z Wielkopolski (z Łobżenicy lub okolic). Poślubił Barbarę, córkę znanego krakowskiego księgarza Malickiego.

          Uruchomił drukarnię (niewykluczone, że przy pomocy teścia) odkupując prasę i materiały od Jana Szarffenberga i oficynę Jana Loba. Po jego śmierci drukarnię prowadziła żona Barbara przy pomocy syna Jana Pawła.

Brat Jana Pawła, Stanisław, był współwłaścicielem oficyny, ale nie zajmował się czynnie drukarstwem, obrał karierę duchowną. Najmłodszy syn Franciszka i Barbary, Franciszek Józef, był poetą, poświęcił się twórczości literackiej.

         Po śmierci Barbary i Jana Pawła drukarnia podupadła, jeszcze Franciszek młodszy, syn Jana Pawła wytłoczył kilkaset pozycji, ale już jego syn Michał wydał tylko kilka utworów, i sprzedał oficynę wraz z kamienicą Weleszyńskiemu, który przekazał drukarnię Akademii Krakowskiej.

          Przez ponad 100 lat działalności drukarnia wydała ponad 1 400 tytułów, a w pierwszym okresie jej działalności wszystko co tylko było najlepszego w Literaturze Polskiej w języku łacińskim lub polskim wyszło spod pras Cezarego lub Piotrkowczyków.

           Dla zwiększenia dochodów oficyna opierała się na druku popularnych kalendarzy (co powodowało niechęć krakowskich drukarzy oraz liczne procesy sądowe), dewocjonaliów i panegiryków. Tłoczono także wiele druków na użytek Akademii Krakowskiej.

źródła:

Jerzy Samuel Bandtkie, Historya drukarń krakowskich …, Kraków 1815

Encyklopedia Krakowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–Kraków 2000