Dzisiejsza data:

Franciszek Cezary młodszy

(1660 Kraków – 28 stycznia 1724 Kraków)

autor panegiryków 

rodzina

z rodziny Cezarów

syn Jana Pawła i Anny Pipan

poślubił Annę Schedel

dzieci: Michał, Krzysztof, Cyprian

biogram

Studiował filozofię i wymowę w Akademii Krakowskiej.

Był ławnikiem najwyższych Sądów Magdeburskich w Zamku Królewskim.
Uzyskał wielokrotnie przywileje od rektora Akademii, biskupów krakowskich, od generała zakonu dominikanów i królewskie.
Wdał się niezbyt legalny druk kalendarzy; efektem były liczne procesy sądowe i niechęć krakowskich drukarzy. Z tego pewnie powodu utrzymywał stosunki handlowe z drukarzami i introligatorami warszawskimi.
Wytłoczył łącznie ponad 480 pozycji, głównie wydawnictwa akademickie, kalendarze oraz druki o treści religijnej.

Pochowany w kościele św. Anny.
Po jego śmierci drukarnia przejęła nazwę „Dziedziców”

kalendarium

1674 - zaczął zarządzać oficyną drukarską Cezarów
1680 - uzyskał dla oficyny prawa drukarni uniwersyteckiej od rektora Akademii Krakowskiej Wojciecha Papenkowicza i potwierdzenie nadania tytułu drukarni biskupiej od sufragana krakowskiego Mikołaja Oborskiego
1681 - uzyskał przywilej na druk kalendarzy liturgicznych od biskupa krakowskiego J. Małachowskiego

1681, 1692 - uzyskał przywileje królewskie od Jana III Sobieskiego
1682 - został ławnikiem
1696 - został wójtem na Zamku Królewskim
1697 - uzyskał przywileje królewskie od Augusta II
1698 - został sekretarzem królewskim

źródła:

Jerzy Samuel Bandtkie, Historya drukarń krakowskich …, Kraków 1815

Encyklopedia Krakowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–Kraków 2000